Jong en oud trots op hun wijk Kanaleneiland

UTRECHT – Trots op hun wijk, dat zijn de kinderen van groep 7 van de Anne Frankschool in Kanaleneiland en de ouderen in de wijk. Dat is de conclusie van het Move-project van de school die tevens aangesloten is bij de Vreedzame kinderraad. De kinderen realiseerden samen met de studenten van volleybalvereniging USV Protos een mooi project waarbij het gevoel van ‘trots’ in de wijk werd bevorderd.

In verschillende sessies gingen de kinderen en de studenten aan de slag met een project om de leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren. In de eerste sessies stond het kennismaken tussen de kinderen en de studenten centraal. Daarnaast interviewden de kinderen elkaar over hetgeen waar zij trots en minder trots op zijn.
De kinderen maakten daarnaast ook tekeningen over het thema ‘trots op je wijk’. Zo gaf één van de kinderen aan de bieb te hebben getekend, omdat ze daar altijd respect hebben voor elkaar. Kubra zei: “Ik heb het park getekend, want daar is het altijd mooi en fijn”. Het nadenken over ‘trots’ riep vragen op bij de kinderen. Zouden ouderen bijvoorbeeld dezelfde mening hebben over de wijk hebben? En, was de wijk vroeger net zo mooi als nu? Na klassikaal overleg beslisten de kinderen dat het nuttig is om mening van jong en oud uit te wisselen om de wijk zo nog leefbaarder te maken. In de volgende sessies werd daarom een bezoek aan het naastgelegen verzorgingstehuis georganiseerd.
Na een goede voorbereiding was het op 25 mei eindelijk zover: de eindafsluiting in het verzorgingstehuis AxionContinue. De kinderen en studenten werden welkom geheten in de gemeenschappelijk ruimte van het verzorgingstehuis. De ruimte was versierd met kleurrijke vlaggetjes die de kinderen eerder hadden geknutseld. Op de vlaggetjes stonden teksten en tekeningen over de verschillende plekken en gebeurtenissen waar de kinderen trots op zijn.
In het verzorgingstehuis werden spelletje gespeeld, waarbij de ouderen en kinderen samen een ballon moesten overspelen. Zo leerden ze elkaar spelenderwijs kennen. Ook werd er een quiz gedaan over de wijk. De ochtend in het verzorgingstehuis eindigde met interviews tussen de leerlingen en ouderen over de wijk. Wanneer de kinderen door de spanning geen vraag meer hadden, spiekten ze op de briefjes met vragen die ze van tevoren hadden gemaakt. Na de interviews namen de leerlingen van de Anne Frankschool en de ouderen afscheid. Sommige kinderen beloofden tijdens het afscheid zelfs om nog eens terug te komen voor een gezellig praatje.
Het project werd afgesloten met een lunch in de klas. De kinderen maakten de lunch in groepjes klaar. Na een half uur stond er een heerlijke lunch klaar met onder andere sandwiches, poffertjes, fruit en groente met hummus. Tijdens de lunch werd nagepraat over de gezellige ochtend in het verzorgingstehuis. Enthousiast vertelden de kinderen aan de studenten hoe lang de ouderen al in de wijk wonen en waar zij trots op zijn.
Na de lunch werd er afscheid van elkaar genomen. De studenten van de volleybalvereniging gaven de kinderen een afscheidscadeautje in de vorm van een volleybal. De kinderen en studenten bedankten elkaar voor de gezellige en leerzame tijd en daarmee werd het Move-project op de Anne Frankschool afgesloten.