Bestuur 2022-2023

Kwartaalupdate

Lieve mensen,

Inmiddels is het december en zijn we al een tijdje lekker aan het volleyballen na de zomer. Op dinsdag 13 september was de Algemene Leden Vergadering, waar wij als bestuur zijn benoemd. Nu, drie maanden op weg als bestuur, zitten we er goed in. Er zijn tijdens de vergadering verschillende onderwerpen besproken, zoals de speerpunten, Protos Academy, de ProtoToto en Sportraad. Daar geven we graag een update over. 

Speerpunten 

Sponsorbeleid

In het kader van het opzetten van een verenigingsbreed sponsorbeleid hebben we ieder van jullie gevraagd een aantal gegevens over je studierichting in te vullen. Deze data kunnen we gebruiken om toekomstige sponsoren te benaderen en te bekijken of Protos bij hun doelgroep aansluit. Daarnaast zijn we begonnen aan het commissie-handboek voor sponsorwerving. De komende maanden willen we dit handboek bij een aantal commissies testen, zoals de Lustrumcommissie, ToCo en GalaCie. 

Transparantie 

Naast het opzetten van een verenigingsbreed sponsorbeleid zijn we bezig de transparantie naar leden. Onder transparantie vallen de volgende peilers: zichtbaarheid, openheid en toegankelijkheid. Dit doen we onder andere door vaker bij leden te peilen wat zij vinden van Protos, nieuwsberichten te plaatsen en mogelijkheden tot gesprekken te creëren. Om een start te maken hebben we in samenspraak met de nieuwe commissie de ProviCie een korte vragenlijst opgesteld waarin de pijlers van transparantie worden bevraagd. Vul de vragenlijst hier in, zodat we ons op dat gebied kunnen verbeteren en met jullie input komen we een stuk verder. 

Daarnaast organiseren we een aanvoerdersborrel op 28 januari is het sportcafé, waar ruimte is om met elkaar te kletsen over het aanvoerderschap. Aanvoerders, zet dit in je agenda!

ProviCie

Zoals eerder benoemd is de nieuwe commissie de ProviCie gestart. De ProviCie is een onafhankelijke commissie die zich bezighoudt met het up-to-date houden van de visie van Protos en ook een controlerende functie heeft op het bestuur. De ProviCie is inmiddels aan de slag en heeft de provisie uitgeplozen en op-en aanmerkingen met ons gedeeld, daarnaast hebben ze ons advies gegeven op de vragenlijst en hebben ze het idee om in loop van volgend jaar een klankbord te organiseren.

Protos Academy

Tijdens de ALV heeft Lode Notermans, Heren 1, een voorstel gedaan om op een betere manier externe volleyballers aan te trekken naar Protos en te kunnen laten volleyballen. Dit idee heeft Lode geïntroduceerd onder de naam Protos Academy. Na de vergadering is een klein groepje opgezet met enthousiaste Protossers die aan de slag gaan met het plan om een pilot op te zetten. Onder andere de financiële opzet, marketing en het werven van vrijwilligers is in dit plan aan bod gekomen. Later volgt meer informatie hierover. 

Sportraad

Zoals sommigen van jullie weten was het voor het seizoen 2022-2023 een grote uitdaging voor de Sportraad om een bestuur samen te stellen. Het is helaas niet gelukt om een bestuur te vinden dat zich fulltime kan inzetten. Om er toch voor te zorgen dat de kerntaken van de Sportraad worden uitgevoerd zijn er met hulp van bestuurders van de studentensportverenigingen (SSV’s) vier werkgroepen opgericht om het bestuur van de Sportraad te ondersteunen in het uitvoeren van de taken. Annebel neemt deel aan de werkgroep Opvolging en vergadert ongeveer maandelijks. De werkgroepen dragen ook bij aan de kennis die SSV’s opdoen over de Sportraad, waardoor het meer kan gaan leven binnen de vereniging. Mocht je nou interesse hebben in de Sportraad voor volgend jaar, dan horen wij dat graag.

Update ProtoToto 

Het is je vast niet ontgaan dat de ProtoToto weer terug in het leven is groepen. Voorspel op thuisdagen de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1 en maak kans op vette prijzen van onze sponsoren! De ProtoToto is vanaf nu ook beschikbaar voor externe, dus trommel al je publiek op om ook mee te spelen. De link wordt iedere thuisdag in de MagicMooie gestuurd, ook voor externe. 

MagicMooieMaandag

Heb je een reden nodig om een feestje te geven? Natuurlijk niet! Daarom doen wij het gewoon iedere maand. Op de eerste maandag van de maand is namelijk de MagicMooieMaandag in t’ Gras van de Buren! We zullen dit uiteraard weer aankondigen als het zover is. Be there or be square!

Meerjarenplan arbitrage

​​Voor seizoen 2023-2024 worden al de eerste stappen gezet om genoeg scheidsrechterspunten te leveren aan de Nevobo voor promotieklasse en hoger. Er moeten namelijk 25 wedstrijden worden gefloten op deze niveaus, na het uitvallen van een gewaardeerd regioscheidsrechter. Lijkt jou het leuk om komend jaar misschien promotieklasse of derde divisie te fluiten, laat het vooral weten aan Annebel!

Afsluiting 

Zo, dit was de eerste kwartaalupdate. De bovenstaande onderwerpen vonden we de meest interessante en belangrijkste updates om te delen. Daarnaast attenderen wij jullie graag op de mail die afgelopen dinsdag 6 december is verstuurd over de situatie omtrent Olympos en het Sportcafé. We vragen jullie de mail met aandacht te lezen en je te houden aan hetgeen wat er gevraagd wordt. 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over de besproken onderwerpen of iets anders spreek ons dan vooral aan, mag ook via whatsapp, mail of telefonisch. 

Heb je nog ideeën voor Protos? Ga naar de ideeënbox

Liefs,

Het bestuur 

Linkjes: 

De enquete over transparantie.

Agenda van Protos