Rangorde trainingsschema

Naar aanleiding van de klankbordgroep heeft de ProviCie jullie gevraagd de factoren die het trainingsschema beïnvloeden te rangschikken naar prioriteit. Deze resultaten zijn nu bekend en staan hieronder weergeven.
Wij willen benadrukken dat dit een uitgangspunt is om het trainingsschema te maken en dat het geen harde eisen zijn, omdat de praktijk leert dat het onmogelijk is om met alles rekening te houden.

*Totaal geeft de gehele steekproef weer