Verenigingsdocumenten

Statuten

In de statuten van Protos, die zijn opgesteld op 12 februari 1996, staat welke grondregels Protos kent. Klik hier om de statuten van Protos te bekijken.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staan de regels die door de meerderheid van de Protos-leden zijn aangenomen. Klik hier om het huishoudelijk regelement van Protos te bekijken.

ProVisie

De ProVisie beschrijft de algemene visie van waaruit Protos bestuurd wordt en kijkt met een kritisch en toekomstgericht oog naar de vereniging en haar kenmerken. Tevens dient het om leden inzicht te geven in de organisatie van Protos en de visie en doelstellingen van het bestuur. Benieuwd naar de ProVisie? Klik hier om de laatste versie van november 2021 te bekijken.

Privacyverklaring

De privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die Protos verwerkt, op welke manier deze verwerkt worden en met welk doel. Klik hier om de privacyverklaring van Protos te bekijken.

Speerpuntenbeleid

Het speerpuntenbeleid, dat ieder jaar op de najaars-ALV door het bestuur wordt gepresenteerd, bevat aandachtspunten waar het bestuur gedurende het jaar extra aan gaat werken. Benieuwd naar de speerpunten van dit seizoen? Klik dan hier om het speerpuntenbeleid 2022-2023 te bekijken.

Meerjarenplan

De meerjarenplannen bevatten een toekomstvisie voor de diverse teams van USV Protos vanuit het bestuur. Het meerjarenplan voor de gehele vereniging vind je hier. Het meerjarenplan gericht op de selectieteams vind je hier.

ALV notulen

De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen zijn per e-mail op te vragen bij de secretaris, via secretaris@usvprotos.nl.

Technisch Beleid

De Technische Commissie (TC) is belast met het verdelen van alle leden over de teams. Deze verdeling, beter bekend als de teamindeling, is gebaseerd op verschillende keuzes die de TC maakt. Om de TC handvatten te geven voor het maken van deze keuzes is het TC beleid opgesteld. Heb je vragen aan de Technische Commissie? Mail naar tc@usvprotos.nl.

Declaratieformulier

Heb je kosten gemaakt voor Protos en wil je deze declareren? Klik dan hier om het declaratieformulier te downloaden. Ingevulde declaratieformulieren kunnen worden ingeleverd bij de penningmeester, via penningmeester@usvprotos.nl.

Afmeldingsformulier

Wil je je afmelden bij Protos? Klik dan hier om het afmeldingsformulier te downloaden. Ingevulde afmeldingsformulieren kunnen worden ingeleverd bij de secretaris, via secretaris@usvprotos.nl.