Vertrouwenspersoon

Binnen USV Protos is een vertrouwenspersoon het aanspreekpunt wanneer iemand zich niet veilig genoeg voelt om naar de trainer of het bestuur te stappen met een probleem. Hierbij kun je denken aan racisme, geweld, ongewenste intimiteiten, fysieke of mentale mishandeling, pesten of iedere andere situatie die als onprettig is ervaren of waar je het over wilt hebben.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Er zijn drie vertrouwenspersonen die je kunt benaderen. Wanneer je het prettig vindt om met iemand te praten die de vereniging en haar leden kent, kan je contact opnemen met Brian Groenewege of oud Protosser Charlotte Offringa.
Gezien USV Protos een relatief kleine vereniging is en veel mensen elkaar kennen, kan het ook veiliger voelen om iemand in vertrouwen te nemen die buiten de vereniging staat. In dat geval kan je contact opnemen met Rosanne Kars. Ongeacht wie je benadert wordt er vertrouwelijk omgegaan met de informatie die je deelt. Contact opnemen is geheel vrijblijvend.

Wat kan je verwachten van de (interne dan wel externe) vertrouwenspersoon?

– Ik luister naar je;
– Ik neem je serieus;
– Ik ben er voor eventuele steun;
– Ik ga af op jouw behoeften;
– Ik geef je informatie, waar nodig en gewenst;
– Wanneer gewenst, zoeken we samen naar een oplossing;
– Ik kan hulp bieden bij het indienen van een klacht of het doorlopen van een eventuele procedure;
– Ik behandel de informatie altijd vertrouwelijk!

Hoe werkt het?

Je kunt altijd voor alles contact opnemen: spreek één van ons aan, mail ons, of bel/app/sms één van ons. Eén van ons nodigt je uit voor een gesprek. Bedenk daarbij goed; niets staat vast, het gaat om jou.
Het is altijd vrijblijvend, vertrouwelijk en op vrijwillige basis.

 • Brian Groenewege

  Intern (Protosser)

 • briangroenewege@live.nl
 • 06-31949300
 • Charlotte Offringa

  Extern (Oud-Protosser)

 • c.offringa@outlook.com
 • 06-19420242
 • Rosanne Kars

  Extern

 • rosan-94@hotmail.com
 • 06-28496457